برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی - برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس مسابقات فوتسال
عکس مسابقات فوتسال
این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی به میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین در روز شنبه مورخ 1393/04/07 در سالن ورزشی این مدیریت با شرکت 5 تیم 1) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین 2) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان 3) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج 4) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم 5) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد 6) تیم سازمان جهاد کشاورزی به صورت دو حذفی برگزار گردید که در نهایت بعد از 9 بازی تیم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم مقام اول، تیم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین مقام دوم و تیم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج مقام سوم را کسب کردند.