پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت جهادکشاورزی - پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت جهادکشاورزی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پياده روي
این سازمان همه ساله به منظور ارتقاء سلامت و حفظ روحیه نشاط و سرزندگی همکاران و همچنین کمک به همگانی نمودن ورزش بین خانواده آن ها به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی برنامه پیاده روی به مقصد بش قارداش برگزار می نماید. امسال نیز به مانند سال های قبل روز جمه مورخ 1393/03/30 این برنامه با استقبال خوب همکاران و خانواده آن ها از ساعت 6 صبح از محل سازمان از مسیر جاده سلامت به مقصد بش قارداش برگزار گردید و خانواده ها ساعات خوشی را باهم سپری کردند و به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان از طرف بیمه پارسیان نمایندگی آقای محمدی جوایزی نفیسی اهداء شد.