معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني ›› درباره ما ›› شرح وظایف و اختیارات
شرح وظایف و اختیارات
چاپ   
 

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی :
 
1-     تدوین و ابلاغ خط مشی ها و راهبردهای کلی مربوط به امور توسعه مدیریت، منابع انسانی، امور حقوقی، مالی و پشتیبانی سازمان استان به واحدهای زیرمجموعه
2-     برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن اجرا و پیشبرد ماموریتها و برنامه های مربوط به امور اداری، مالی، پشتیبانی، حقوقی و نوسازی و تحول اداری توسط واحدهای زیرمجموعه
3-     انجام اقدامات لازم به منظور هماهنگی و ایجاد تعامل سازمانی بین کلیه واحدهای زیرمجموعه
4-     اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل تعاملات سازمانی بین واحدهای زیرمجموعه معاونت و سایر بخش های سازمان، وزارت جهادکشاورزی و سایر نهادهای مربوطه
5-     نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه به منظور حسن اجرای تکالیف و برنامه های ذیربط در محدوده استان در چارچوب سیاستهای مربوطه
6-     نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در تخصیص و مصرف بودجه تخصیص یافته
7-     بررسی و تایید اسناد اداری و مالی مربوط به واحدهای زیرمجموعه و ارائه به واحدها و نهادهای مربوطه
8-     ساماندهی و تشکیل کمیسیونها، کمیته ها و شوراها و مجامع مرتبط با وظایف ذیربط و مدیریت بر روند تشکیل و فعالیت آنها
9-     پیشنهاد انتصاب مدیران و تایید و صدور حکم روسا و سرپرستان شاغل در واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
10- هماهنگی به منظور برگزاری جلسات مربوط به هیات تخلفات اداری سازمان
11- تهیه و تنظیم گزارشهای موردی و ادواری از روند رسیدگی به تخلفات اداری سازمان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
12- دریافت و بررسی موارد ارجاعی از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان جهت طرح در جلسات تخصصی مربوطه
13- انجام امور دبیرخانه ای مربوط به دریافت، ثبت، رهگیری، صدور و ارسال مکاتبات اداری
14- انجام خدمات پشتیبانی اداری نظیر چاپ و تکثیر و ...

Copyright © 2013-2014 .کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی می باشد

powered by : Resaco.net
No back link
تحلیل آمار سایت و وبلاگ