اداره امور ایثارگران | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سال 99

شرح وظايف اداره امور ايثارگران

1-     برنامه ريزي جهت انجام ديدار با خانواده هاي تحت پوشش به طور مستمر ، همچنين شناسايي و دسته بندي خانواده هاي آسيب پذير ، و تلاش چهت حل مشكلات و ارائه خدمات و مشاوره هاي حقوقي و مددكاري اجتماعي

2-   رسيدگي و پيگيري امور مادي و معنوي ايثارگران ، مشكلات معيشتي ، احكام حقوقي ، امور اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان

3-     حمايت ‌، هدايت و پيگيري امور آموزشي ايثارگران و خانواده هاي ايشان از نظر تحصيلات و آموزش هاي مهارتي
و ...

4-     تعامل و ارتباط تنگاتنگ با مجموعه هاي ( داخل و خارج از سازمان) مرتبط با حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس ، سازمانهاي پژوهشي و ....

5-     تهيه ، جمع آوري ، ثبت اطلاعات و اسناد دوران دفاع مقدس و مدارك يگان هاي مهندسي رزمي و تدوين تاريخ و وقايع جنگ و نشر آثار مرتبط با دفاع مقدس و به طور خاص «دايره المعارف گردان هاي مهندسي در عمليات ها»

6-      پيگيري و نظارت بر توليد آثار فرهنگي و هنري اعم از كتاب ، لوح فشرده ، فيلم ، تئاتر ، كليپ ، انيميشن و ... كه در ارتباط با دفاع مقدس و نقش گردان هاي مهندسي در جنگ مي باشند.

7-     مطالعه و پيگيري پروژه هاي تحقيقي و پژوهشي در زمينه دفاع مقدس اعم از تاريخ شفاهي جنگ جهاد ، مصاحبه با مسئولين و فرماندهان جنگ و جمع آوري خاطرات جهادگران در جنگ.

8-     اطلاع رساني و آگاهي بخشي سطوح مختلف سازمان نسبت به قوانين ، مقررات و حقوق ايثارگران.

9-     هماهنگي با ستاد مركز و همچنين برپايي ستادهاي حمايت از كاروان راهيان نور و اعزام راوي.

10-  تجليل و تكريم ايثارگران از طريق : برگزاري يادواره هاي شهدا ، اردوها ، سفرهاي زيارتي و سياحتي ، جشنواره ها ، مسابقات فرهنگي ، هنري و ورزشي.

11-  پيگيري و اجراي صحيح قوانين ، مقررات و بخشنامه هاي صادره مرتبط با ايثارگران.

12-  بررسي و اقدام لازم در خصوص تاييد سوابق حضور در جبهه و مجروحيت و همترازي فرماندهي ايثارگران از طريق هماهنگي با مراجع زيربط.

13-  فراخواني ، توزيع و جمع آوري فرم اطلاعات ايثارگران و ثبت در سيستم رايانه ، به روز نمودن و تجزيه و تحليل آن.

14-  تهيه و جمع بندي برنامه هاي اجراشده هرسال كاري ، محاسبه اعتبارات مصرفي و تطبيق با برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت .

15-  جمع آوري ، بررسي ، ويرايش و بارگذاري اطلاعات و انتشار اخبار مرتبط در سايت اينترنتي جهاد و ايثار ، مطابق با روشهاي نوين.

16-   ارائه گزارش عملكرد دوره اي به دفتر امور ايثارگران.